‘Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt” de ondertitel van het boek Hoog Sensitieve Personen van Elaine N. Aron, grondlegger van het begrip HSP. Een terechte vraag. Immers, het is een vraag waar niet alleen ik mee heb geworsteld, maar een vraag waar vele hooggevoeligen dagelijks mee worstelen. Een vraag waar thuis nog wel ruimte voor is. De thuisomgeving die je zo kunt inrichten dat deze voldoet aan wat jij nodig hebt. Om je staande te houden, om je op te laden en nog belangrijker waar je je veilig en geaccepteerd kunt voelen. Anders is het op het werk. Hoe doe je dat daar? Een plek waar je je met je hooggevoeligheid een uitzondering voelt, waar je mee moet in de stroom en waar het ratio hoog tij viert.

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is een intolerantie van het zenuwstelsel door het bovengemiddeld gevoelig zijn voor prikkels en signalen van buitenaf. Dit betekent dat bij hooggevoelige mensen prikkels meer dan gemiddeld binnenkomen door het ontbreken van een filter in het informatieverwerkingssysteem. De diepgaande verwerking van de informatie die plaatsvindt in de hersenen is zichtbaar op een MRI- scan. De hersenen van hooggevoelige mensen functioneren daarmee daadwerkelijk anders. Hoogsensensitiviteit nu mede door de wetenschap onderbouwd

Echter, is dat belangrijk, doet dat er toe? Nee feitelijk niet. Iedereen verwerkt informatie op zijn eigen unieke manier en op de juiste manier ingezet vormt dat voor een ieder zijn eigen kracht. Echter, veel hooggevoeligen ervaren dat niet zo en voelen zich anders en raar. En een van de plekken waar dit een grote uitdaging vormt is op het werk. Dat constateer ik keer op keer als coach maar ook tijdens de bijeenkomsten voor hooggevoelige mensen die ik elke maand organiseer.

Op een enkele uitzondering na zie ik dat hooggevoelige mensen minimaal 1 keer in hun werkende leven vastlopen. De enorme loyaliteit, het grote verantwoordelijkheidsgevoel, het eindeloze geven, het werken onder het niveau, de onderstromen voelen, het niet begrepen voelen of worden, de ander altijd op de eerste plaats zetten…het draagt allemaal bij om op een gegeven in een crisis te belanden. Overspannenheid, burn-out, verzuim en uitval liggen op de loer.

Oude patronen werken niet meer, de roep om het anders te willen en te doen wordt groter. En dat is zwaar, heftig, moeilijk. Immers, je wordt nu gedwongen jezelf op de eerste plaats te zetten, met jezelf aan de slag te gaan. En dat terwijl dat volledig indruist tegen je eigen natuur. Je bent gewend er vooral en altijd voor een ander te zijn. Het kiezen voor jezelf is nog te moeilijk.

Wat in eerste instantie moeilijk te zien is midden in de crisis ontvouwt zich na verloop van tijd vanzelf. De hooggevoeligheid die tot nu toe vooral als een last is ervaren en vaak nog niet eens herkend of erkend werd, blijkt zich om te kunnen vormen tot een kracht. De eigenschappen die eerst in de weg zaten blijken in de juiste omgeving talenten te zijn.

En dat is wat ik ons hooggevoeligen gun. Dat we onze eigenschappen niet meer als uitzondering, raar en vreemd zien, maar dat we ze op waarde gaan schatten. En natuurlijk, niet iedereen en niet in elke omgeving zal hooggevoeligheid begrepen of gewaardeerd worden. Maar daar ligt juist de uitdaging voor hooggevoelige mensen. Om je niet meer aan te passen aan de omgeving, maar de omgeving aan te laten sluiten op jou. Pas dan verandert jouw hooggevoeligheid van een last in een kracht!

Judith Winkel begeleidt als coach transformatieprocessen van zelfafwijzing naar zelfliefde in het bijzonder bij hooggevoelige mensen en volwassen KOPP-kinderen.