HealthCheck Company

Advies duurzame inzetbaarheid

Organisaties

Duurzame inzetbaarheid is topprioriteit voor veel organisaties en HR-afdelingen. Er wordt vaak ook al veel aangeboden als het gaat om opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, stressreductie of het bevorderen van de gezondheid. Mooie initiatieven maar er mist vaak verbinding door gebrek aan visie of strategie op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Uit een onderzoek van Bereschot (2018) blijkt dat het slechts 5% van de respondenten lukt om duurzame inzetbaarheid integraal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering.

Vanuit mijn ervaring bij het St. Antonius Ziekenhuis met ‘Sterk in je Werk’ in combinatie met de opleidingen course Strategic Health Management bij Inhealth en de opleiding tot Strategisch Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij FactorVijf kijk ik graag samen hoe duurzame inzetbaarheid binnen jullie organisatie vorm kan krijgen en/of verstevigd en bestendigd kan worden.

 

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek inventariseer ik wat er al op het gebied van duurzame inzetbaarheid in jullie organisatie wordt aangeboden. Om daarna in vervolgsessies de kansen en mogelijkheden te ontdekken en deze te verbinden aan de visie en missie van de organisatie en/of HR-afdeling. Of deze in gezamenlijkheid op te stellen.

Dit betekent het bestaande wellicht  organiseren en herstructureren en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Hierbij betrekken we de organisatie, de leidinggevenden en medewerkers zo veel als mogelijk.

Uitgangspunt hierbij is altijd het versterken van de medewerker en de leidinggevende in staat stellen hierin te faciliteren en ondersteunen. Medewerkers duurzaam inzetbaar, voor nu en in de toekomst!

Ben je benieuwd wat ik hierin voor jouw organisatie kan betekenen klik hieronder voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.